محل تبلیغات شما

دوازدهمینجلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحانروزهای دوشنبه مورخ 29/7/98 با نگهبانی مسافر حمزه و استادی مسافر حسین با دبیری مسافرحسین با دستور جلسه D.SAP رأس ساعت17:00 آغاز به کار نمود .

سخناناستاد :

خیلیخوشحالم که دوباره فرصت خدمت پیدا کردم ، مهندس در سه ضلع جسم ، روان و جهان‌بینی دائماًدر حال ارتقاء دانش ما هستند ، ما شخصی مثل آقای مهندس راداریم که دائماً می‌گردندبین اعضای کنگره که اشکالی پیدا کنند تا سلامت ما را کامل نمایند .


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای دوشنبه

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای چهارشنبه

کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان روزهای شنبه

، ,کنگره ,مسافر ,دوشنبه ,ابوریحان ,پیدا ,60 نمایندگی ,کنگره 60 ,خصوصی کنگره ,نمایندگی ابوریحان ,روزهای دوشنبه ,ابوریحان روزهای دوشنبه ,نمایندگی ابوریحان روزهای ,آموزشی خصوصی کنگره

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
adilfincatch تور اروپا | تور ترکیبی اروپا | تورهای نوروزی اروپا chrysinheadgo comptilinni معلم لینک دانش اجتماعی خانواده و جوان Gladys's game ادوارد 051 لاغری ماجراهای سیاسیون